Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor C.V. de Raopers. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je lidmaatschap te beheren en onze activiteiten te kunnen uitvoeren. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze activiteiten

C.V. de Raopers biedt leden van de vereniging de gelegenheid om deel te nemen aan (carnavals) activiteiten die we gezamenlijk organiseren.  Deze privacyverklaring is van toepassing op deze activiteiten.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens van leden worden door C.V. de Raopers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst (aanmeldingsformulier).

 

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt C.V. de Raopers de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer.

 

Uw persoonsgegevens worden door C.V. de Raopers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen.

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Daarnaast vragen we na opzegging van je lidmaatschap of je akkoord gaat met het bewaren van je gegevens voor eventuele historische doeleinden, bijvoorbeeld een reünie.

Derde partijen

Wij delen de volgende gegevens met derden:

 1. Voor het aanvragen van subsidie delen we met de gemeente: naam, lidmaatschap.
 2. Voor sommige activiteiten moeten we een presentielijst met namen aanleveren. Deze informatie is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan deze activiteit.
 3. Met bepaalde commissieleden delen we je NAW, e-mail en telefoonnummer om zaken goed met je af te kunnen stemmen.

 

Hoe gebruiken we beeld- en audiomateriaal?

Tijdens de activiteiten van de vereniging wordt er regelmatig gebruik gemaakt van media door derden of in opdracht van C.V. de Raopers. Denk hierbij aan foto-, video- of audioregistraties.  

C.V. de Raopers is niet aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie hiervan. C.V. de Raopers kan de door haar verkregen foto-, video- of audioregistraties voor publicatie en marketing gebruiken op:

 1. Website;
 2. Raopersmagazine;
 3. Flyers en affiches;
 4. Facebook pagina;
 5. Publicaties en platforms van derden (online, digitaal en print) ter promotie van activiteiten van C.V. de Raopers zoals in programmaboekjes, kranten en tijdschriften.

 

C.V. de Raopers houdt een database bij van foto-, video- en audiomateriaal voor het digitale archief van activiteiten van de vereniging. We vragen bij je aanmelding als lid van de vereniging of je toestemming geeft voor het maken van foto-, video- en audio opnames tijdens al onze activiteiten. We vragen je ook om goedkeuring voor publicatie van dit materiaal op de hierboven beschreven media/doelen. Voor jongeren onder de 16 jaar vragen wij de ouders/verzorgers om toestemming.

Indien je alsnog bezwaar hebt tot de publicatie van materiaal zal C.V. de Raopers de publicatie stopzetten, of de instantie die de publicatie verzorgt vragen om deze te verwijderen.

 

Beveiliging

We hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens C.V. de Raopers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op onze systemen;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke- of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.